Μέθοδοι πληρωμής

Ανάληψη ανά εβδομάδα με τον τρόπο πληρωμής που προτιμάτε.

Ελάχιστο Τέλη Διάρκεια
Τραπεζική μεταφορά SEPA (μόνο σε ευρώ) 5€ Ελεύθερος 1-5 μέρες
Τραπεζική μεταφορά SWIFT (οποιοδήποτε νόμισμα) $5 Ελεύθερος 1-5 μέρες
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα
$5 Ελεύθερος 1 ημέρα